Privacy Statement
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V., gevestigd aan Satellietbaan 16 2181MH Hillegom, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://www.aelenenvanleeuwen.nl Satellietbaan 16 2181MH Hillegom +31252427273
N.Aelen is de Functionaris Gegevensbescherming van Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. Hij/zij is te bereiken via info@aelenenvanleeuwen.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie (bijvoorbeeld een contactformulier) en telefonisch
– Gegevens over uw activiteiten op onze website
– IP-adres
– Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@aelenenvanleeuwen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder

Geautomatiseerde besluitvorming en profilering
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen. Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

Online Succes: het identificeren van bedrijven en/of bezoekers en gedrag op de website, op basis van het IP-adres waarmee de persoon de website bezoekt. Deze gegevens worden verzameld en verwerkt door de dienst Online Succes (derde partij). Online Succes verschaft Aelen en van Leeuwen hiermee inzicht in het gedrag van de websitebezoeker, waarmee Aelen en van Leeuwen haar website verder verbeterd en gegevens van de sitebezoeker combineert met openbaar beschikbare gegevens.

Aelen en van Leeuwen maakt verder gebruik van profilering van haar websitebezoekers door middel van de LinkedIn Insight Tag. Dit script houdt bij welke pagina’s er door een persoon zijn bezocht (door middel van cookies) en dient tevens om inzichtelijk te krijgen welke doelgroep de website bezoekt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: Persoonsgegevens > 1 jaar > Contact opnemen met persoon naar aanleiding van contactverzoek of sitebezoek
Personalia > 1 jaar > Contact opnemen met persoon naar aanleiding van contactverzoek of sitebezoek

Delen van persoonsgegevens met derden
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting:
https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht: Google Analytics, LinkedIn, Online Succes
Cookie: Google Analytics Naam: _utma Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 2 jaar
Cookie: LinkedIn Naam: _bizo_bzid Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 6 maanden
Cookie: LinkedIn Naam: _bizo_cksm Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 6 maanden
Cookie: LinkedIn Naam: _bizo_np_stats Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet Bewaartermijn: 6 maanden
Cookie: Wordfence Naam: wfvt_4170144078 Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet ten behoeve van beveiliging van onze website Bewaartermijn: 1 dag
Cookie: Wordfence Naam wordfence_verifiedHuman Functie: Analytische cookie die controleert of bezoeker geen bot is, ten behoeve van beveiliging onze website Bewaartermijn: 1 dag

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@aelenenvanleeuwen.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Aelen en van Leeuwen Zeefdruk B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@aelenenvanleeuwen.nl